Home » باشگاه خبر ورزشی » رئال مادرید در شب اخراج رونالدو با شکست بارسلونا نیمی از راه قهرمانی را پیمود

رئال مادرید در شب اخراج رونالدو با شکست بارسلونا نیمی از راه قهرمانی را پیمود

رئال مادرید در شب اخراج رونالدو با شکست بارسلونا نیمی از راه قهرمانی را پیمود

رئال مادرید 10 نفره در خانه بارسلونا یک پیروزی ارزشمند به دست آورد.

رئال مادرید در شب اخراج رونالدو با شکست بارسلونا نیمی از راه قهرمانی را پیمود

رئال مادرید 10 نفره در خانه بارسلونا یک پیروزی ارزشمند به دست آورد.

(image)
رئال مادرید در شب اخراج رونالدو با شکست بارسلونا نیمی از راه قهرمانی را پیمود

About