Home » باشگاه خبر ورزشی » دستگردی زمین تمرین تیم ملی شد

دستگردی زمین تمرین تیم ملی شد

دستگردی زمین تمرین تیم ملی شد
تیم ملی تا 48 ساعت پیش از بازی با هند و عمان نمی دانست که باید در کدام زمین تمرین کند!

دستگردی زمین تمرین تیم ملی شد

تیم ملی تا 48 ساعت پیش از بازی با هند و عمان نمی دانست که باید در کدام زمین تمرین کند!
دستگردی زمین تمرین تیم ملی شد

بک لینک رنک 8

موسیقی

About