Home » باشگاه خبر ورزشی » در نامه‌ای به حسن روحانی/ دعوت از رییس جمهوری به مراسم المپیکی‌ها

در نامه‌ای به حسن روحانی/ دعوت از رییس جمهوری به مراسم المپیکی‌ها

در نامه‌ای به حسن روحانی/ دعوت از رییس جمهوری به مراسم المپیکی‌ها
محمود گودرزی وزیر ورزش در نامه ای به حسن روحانی به او وعده داد کار برای حضور موفق در رقابتهای آینده ورزشی بلافاصله آغاز می شود.

در نامه‌ای به حسن روحانی/ دعوت از رییس جمهوری به مراسم المپیکی‌ها

محمود گودرزی وزیر ورزش در نامه ای به حسن روحانی به او وعده داد کار برای حضور موفق در رقابتهای آینده ورزشی بلافاصله آغاز می شود.
در نامه‌ای به حسن روحانی/ دعوت از رییس جمهوری به مراسم المپیکی‌ها

نفت آموزش پرورش دولتی

About