Home » باشگاه خبر ورزشی » در مصاحبه با خبرنگاران/ کارواخال: برای صعود تا حد مرگ می جنگیم

در مصاحبه با خبرنگاران/ کارواخال: برای صعود تا حد مرگ می جنگیم

در مصاحبه با خبرنگاران/ کارواخال: برای صعود تا حد مرگ می جنگیم
دنی کارواخال که در بازی رفت برابر ولفسبورگ نیمکت نشین دانیلو شده بود شب گذشته در پیروزی 4-0 برابر ایبار، 75 دقیقه در میدان حاضر بود و نمایش خوبی هم داشت.

در مصاحبه با خبرنگاران/ کارواخال: برای صعود تا حد مرگ می جنگیم

دنی کارواخال که در بازی رفت برابر ولفسبورگ نیمکت نشین دانیلو شده بود شب گذشته در پیروزی 4-0 برابر ایبار، 75 دقیقه در میدان حاضر بود و نمایش خوبی هم داشت.
در مصاحبه با خبرنگاران/ کارواخال: برای صعود تا حد مرگ می جنگیم

بک لینک رنک 8

About