Home » باشگاه خبر ورزشی » در مصاحبه با خبرنگاران/ پیکه: شرایط بارسا مثل دو سال پیش است

در مصاحبه با خبرنگاران/ پیکه: شرایط بارسا مثل دو سال پیش است

در مصاحبه با خبرنگاران/ پیکه: شرایط بارسا مثل دو سال پیش است
جرارد پیکه با وجود تساوی برابر رئال و حفظ فاصله 6 امتیازی با این تیم به قهرمانی امیدوار است.

در مصاحبه با خبرنگاران/ پیکه: شرایط بارسا مثل دو سال پیش است

جرارد پیکه با وجود تساوی برابر رئال و حفظ فاصله 6 امتیازی با این تیم به قهرمانی امیدوار است.
در مصاحبه با خبرنگاران/ پیکه: شرایط بارسا مثل دو سال پیش است

About