Home » باشگاه خبر ورزشی » در مصاحبه با خبرنگاران/ راموس: قهرمانی به خودمان بستگی دارد

در مصاحبه با خبرنگاران/ راموس: قهرمانی به خودمان بستگی دارد

در مصاحبه با خبرنگاران/ راموس: قهرمانی به خودمان بستگی دارد
سرخیو راموس یک بار دیگر ناجی رئال شد و با گل دقیقه 90 خود به بارسلونا، مانع شکست کهکشانی ها در نوکمپ شد.

در مصاحبه با خبرنگاران/ راموس: قهرمانی به خودمان بستگی دارد

سرخیو راموس یک بار دیگر ناجی رئال شد و با گل دقیقه 90 خود به بارسلونا، مانع شکست کهکشانی ها در نوکمپ شد.
در مصاحبه با خبرنگاران/ راموس: قهرمانی به خودمان بستگی دارد

About