Home » باشگاه خبر ورزشی » در مصاحبه با بیلد/ سانه: پیوستن به بارسلونا رویای من است

در مصاحبه با بیلد/ سانه: پیوستن به بارسلونا رویای من است

در مصاحبه با بیلد/ سانه: پیوستن به بارسلونا رویای من است
پدیده سیه چرده فوتبال آلمان و باشگاه شالکه، رویای بازی کردن برای بارسلونا را در سر دارد.

در مصاحبه با بیلد/ سانه: پیوستن به بارسلونا رویای من است

پدیده سیه چرده فوتبال آلمان و باشگاه شالکه، رویای بازی کردن برای بارسلونا را در سر دارد.
در مصاحبه با بیلد/ سانه: پیوستن به بارسلونا رویای من است

بک لینک رنک 8

About