Home » باشگاه خبر ورزشی » در مصاحبه با ال گرافیکو/ سوارز: مسی با من از خنده روده بر می شود

در مصاحبه با ال گرافیکو/ سوارز: مسی با من از خنده روده بر می شود

در مصاحبه با ال گرافیکو/ سوارز: مسی با من از خنده روده بر می شود
لوئیس سوارز در جدیدترین مصاحبه خود از جو مثبت و کاملا شاد تمرینات بارسلونا سخن گفته است.

در مصاحبه با ال گرافیکو/ سوارز: مسی با من از خنده روده بر می شود

لوئیس سوارز در جدیدترین مصاحبه خود از جو مثبت و کاملا شاد تمرینات بارسلونا سخن گفته است.
در مصاحبه با ال گرافیکو/ سوارز: مسی با من از خنده روده بر می شود

بک لینک

About