Home » باشگاه خبر ورزشی » در مصاحبه با ال پائیس/ راکیتیچ: مسی مثل گائودی است

در مصاحبه با ال پائیس/ راکیتیچ: مسی مثل گائودی است

در مصاحبه با ال پائیس/ راکیتیچ: مسی مثل گائودی است
ایوان راکیتیچ یکی از کسانی است که مسی را بالاتر از پله و مارادونا، بهترین بازیکن تاریخ فوتبال می داند و همواره نیز در مصاحبه هایش به این مساله اذعان می کند.

در مصاحبه با ال پائیس/ راکیتیچ: مسی مثل گائودی است

ایوان راکیتیچ یکی از کسانی است که مسی را بالاتر از پله و مارادونا، بهترین بازیکن تاریخ فوتبال می داند و همواره نیز در مصاحبه هایش به این مساله اذعان می کند.
در مصاحبه با ال پائیس/ راکیتیچ: مسی مثل گائودی است

فروش بک لینک

About