Home » باشگاه خبر ورزشی » در مصاحبه با آ اس/ سانتیانا: رئال برای‌صعود باید100درصد آماده باشد

در مصاحبه با آ اس/ سانتیانا: رئال برای‌صعود باید100درصد آماده باشد

در مصاحبه با آ اس/ سانتیانا: رئال برای‌صعود باید100درصد آماده باشد
سانتیانا بهترین مهاجم دهه 70 تا اواسط دهه 80 رئال مادرید بود که در بسیاری از بازگشت های تاریخی رئال نقش مهمی را ایفا کرد.

در مصاحبه با آ اس/ سانتیانا: رئال برای‌صعود باید100درصد آماده باشد

سانتیانا بهترین مهاجم دهه 70 تا اواسط دهه 80 رئال مادرید بود که در بسیاری از بازگشت های تاریخی رئال نقش مهمی را ایفا کرد.
در مصاحبه با آ اس/ سانتیانا: رئال برای‌صعود باید100درصد آماده باشد

فروش بک لینک

About