Home » باشگاه خبر ورزشی » در مصاحبه با آ اس/ سانتیانا: رئال برای‌صعود باید 100درصد آماده باشد

در مصاحبه با آ اس/ سانتیانا: رئال برای‌صعود باید 100درصد آماده باشد

در مصاحبه با آ اس/ سانتیانا: رئال برای‌صعود باید 100درصد آماده باشد
سانتیانا بهترین مهاجم دهه 70 تا اواسط دهه 80 رئال مادرید بود که در بسیاری از بازگشت های تاریخی رئال نقش مهمی را ایفا کرد.

در مصاحبه با آ اس/ سانتیانا: رئال برای‌صعود باید 100درصد آماده باشد

سانتیانا بهترین مهاجم دهه 70 تا اواسط دهه 80 رئال مادرید بود که در بسیاری از بازگشت های تاریخی رئال نقش مهمی را ایفا کرد.
در مصاحبه با آ اس/ سانتیانا: رئال برای‌صعود باید 100درصد آماده باشد

فروش بک لینک

About