Home » اخبار ورزشی زنان » دختران وزنه بردار برای اولین بار روی تخته می روند

دختران وزنه بردار برای اولین بار روی تخته می روند

دختران وزنه بردار برای اولین بار روی تخته می روند

با وجود اینکه قرار است دختران وزنه بردار برای اولین بار در ایران به روی تخته بروند، اما اطلاع رسانی دقیقی از سوی فدراسیون انجام نگرفته است. …

دختران وزنه بردار برای اولین بار روی تخته می روند

با وجود اینکه قرار است دختران وزنه بردار برای اولین بار در ایران به روی تخته بروند، اما اطلاع رسانی دقیقی از سوی فدراسیون انجام نگرفته است. …

(image)
دختران وزنه بردار برای اولین بار روی تخته می روند

About