Home » باشگاه خبر ورزشی » دایی: مصدومیت چند بازیکن اصلی کار مارا سخت می کند/ بازیکن مصدوم می شود، مقصرش کی روش نیست/ سحر و جادو یک کار شیطانی است

دایی: مصدومیت چند بازیکن اصلی کار مارا سخت می کند/ بازیکن مصدوم می شود، مقصرش کی روش نیست/ سحر و جادو یک کار شیطانی است

دایی: مصدومیت چند بازیکن اصلی کار مارا سخت می کند/ بازیکن مصدوم می شود، مقصرش کی روش نیست/ سحر و جادو یک کار شیطانی است

خبرگزاری میزان- سرمربی تیم فوتبال سایپا گفت: من آدم سیاسی نبودم و نخواهم بود و هیچ وقت در این موارد دخالت نمی کنم.

دایی: مصدومیت چند بازیکن اصلی کار مارا سخت می کند/ بازیکن مصدوم می شود، مقصرش کی روش نیست/ سحر و جادو یک کار شیطانی است

خبرگزاری میزان- سرمربی تیم فوتبال سایپا گفت: من آدم سیاسی نبودم و نخواهم بود و هیچ وقت در این موارد دخالت نمی کنم.

(image)
دایی: مصدومیت چند بازیکن اصلی کار مارا سخت می کند/ بازیکن مصدوم می شود، مقصرش کی روش نیست/ سحر و جادو یک کار شیطانی است

About