Home » باشگاه خبر ورزشی » داور اشتباه کرد اما محرومیت گلر استقلال بخشودنی نیست

داور اشتباه کرد اما محرومیت گلر استقلال بخشودنی نیست

داور اشتباه کرد اما محرومیت گلر استقلال بخشودنی نیست

دو اشتباه داوری در یک صحنه از دیدار استقلال و فولاد خوزستان رخ داد.

داور اشتباه کرد اما محرومیت گلر استقلال بخشودنی نیست

دو اشتباه داوری در یک صحنه از دیدار استقلال و فولاد خوزستان رخ داد.

(image)
داور اشتباه کرد اما محرومیت گلر استقلال بخشودنی نیست

About