Home » باشگاه خبر ورزشی » دانشگر: بعد از بازی متوجه شدم اخراج شدم

دانشگر: بعد از بازی متوجه شدم اخراج شدم

دانشگر: بعد از بازی متوجه شدم اخراج شدم
مدافع نفت تهران که با اخراج در دقایق پایانی حاشیه ساز شد، در خصوص این مساله به شدت نسبت به تصمیم داوری معترض شد.

دانشگر: بعد از بازی متوجه شدم اخراج شدم

مدافع نفت تهران که با اخراج در دقایق پایانی حاشیه ساز شد، در خصوص این مساله به شدت نسبت به تصمیم داوری معترض شد.
دانشگر: بعد از بازی متوجه شدم اخراج شدم

About