Home » عکس های ورزشی » خنده‌های تلخ طالب‌لو روی نیمکت استقلال(عکس)

خنده‌های تلخ طالب‌لو روی نیمکت استقلال(عکس)

خنده‌های تلخ طالب‌لو روی نیمکت استقلال(عکس)
حتی درخشش در اهواز هم نتوانست جایگاه او درون دروازه استقلال را تثبیت کند و بالاجبار روی نیمکت نشست و خنده های تلخی روی صورتش نشست.

خنده‌های تلخ طالب‌لو روی نیمکت استقلال(عکس)

حتی درخشش در اهواز هم نتوانست جایگاه او درون دروازه استقلال را تثبیت کند و بالاجبار روی نیمکت نشست و خنده های تلخی روی صورتش نشست.
خنده‌های تلخ طالب‌لو روی نیمکت استقلال(عکس)

فروش بک لینک

About