Home » باشگاه خبر ورزشی » حمایت خرمگاه از الهامی پس از درگیری با او

حمایت خرمگاه از الهامی پس از درگیری با او

حمایت خرمگاه از الهامی پس از درگیری با او

خبرگزاری تسنیم: در دقایق پایانی دیدار صبا قم و استقلال درگیری بین یعقوب کریمی و مسعود حق جو ایجاد شد که این درگیری و تشنج در بازی به نیمکت دو تیم هم کشید. اتفاقی که درگیری ساکت الهامی با محمد خرمگاه را رقم زد. …

حمایت خرمگاه از الهامی پس از درگیری با او

خبرگزاری تسنیم: در دقایق پایانی دیدار صبا قم و استقلال درگیری بین یعقوب کریمی و مسعود حق جو ایجاد شد که این درگیری و تشنج در بازی به نیمکت دو تیم هم کشید. اتفاقی که درگیری ساکت الهامی با محمد خرمگاه را رقم زد. …

(image)
حمایت خرمگاه از الهامی پس از درگیری با او

About