Home » باشگاه خبر ورزشی » حضور منتظری و جلسه با شفر

حضور منتظری و جلسه با شفر

حضور منتظری و جلسه با شفر

مدافع مصدوم استقلال در تمرین امروز تیمش حاضر شد.

حضور منتظری و جلسه با شفر

مدافع مصدوم استقلال در تمرین امروز تیمش حاضر شد.

(image)
حضور منتظری و جلسه با شفر

About