Home » باشگاه خبر ورزشی » حضور سجادی در اردوی تیم ملی والیبال

حضور سجادی در اردوی تیم ملی والیبال

حضور سجادی در اردوی تیم ملی والیبال
معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان در تمرین تیم ملی والیبال حاضر شد و به تماشای تمرین بازیکنان پرداخت.

حضور سجادی در اردوی تیم ملی والیبال

معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان در تمرین تیم ملی والیبال حاضر شد و به تماشای تمرین بازیکنان پرداخت.
حضور سجادی در اردوی تیم ملی والیبال

بک لینک رنک 1

About