Home » باشگاه خبر ورزشی » حضور دیر هنگام استقلالی‌ها در آزادی

حضور دیر هنگام استقلالی‌ها در آزادی

حضور دیر هنگام استقلالی‌ها در آزادی
تماشاگران استقلالی از ابتدای بازی شروع به پر کردن ورزشگاه آزادی کردند و این روند تا پایان نیمه اول ادامه داشت.

حضور دیر هنگام استقلالی‌ها در آزادی

تماشاگران استقلالی از ابتدای بازی شروع به پر کردن ورزشگاه آزادی کردند و این روند تا پایان نیمه اول ادامه داشت.
حضور دیر هنگام استقلالی‌ها در آزادی

بک لینک قوی

About