Home » باشگاه خبر ورزشی » حرف ناحق سعودی ها نباید در کنفدراسیون آسیا به کرسی بنشیند/بازی تیم های ایرانی در زمین بی طرف توجیه منطقی ندارد

حرف ناحق سعودی ها نباید در کنفدراسیون آسیا به کرسی بنشیند/بازی تیم های ایرانی در زمین بی طرف توجیه منطقی ندارد

حرف ناحق سعودی ها نباید در کنفدراسیون آسیا به کرسی بنشیند/بازی تیم های ایرانی در زمین بی طرف توجیه منطقی ندارد

عضو فراکسیون ورزش مجلس بابیان اینکه کارشکنی های عربستانی ها در کنفدراسیون آسیا به ضرر فیفا و فوتبال ایران تمام می شود،گفت: حرف سعودی ها نباید به ناحق در کنفدراسیون فوتبال آسیا به کرسی بنشیند.

حرف ناحق سعودی ها نباید در کنفدراسیون آسیا به کرسی بنشیند/بازی تیم های ایرانی در زمین بی طرف توجیه منطقی ندارد

عضو فراکسیون ورزش مجلس بابیان اینکه کارشکنی های عربستانی ها در کنفدراسیون آسیا به ضرر فیفا و فوتبال ایران تمام می شود،گفت: حرف سعودی ها نباید به ناحق در کنفدراسیون فوتبال آسیا به کرسی بنشیند.

(image)
حرف ناحق سعودی ها نباید در کنفدراسیون آسیا به کرسی بنشیند/بازی تیم های ایرانی در زمین بی طرف توجیه منطقی ندارد

About