Home » باشگاه خبر ورزشی » حتی لیونل مسی هم درگیر شد!

حتی لیونل مسی هم درگیر شد!

حتی لیونل مسی هم درگیر شد!

ورزش سه: مطابق انتظارات، دربی ایالت کاتالونیا با حواشی فراوانی همراه بود. بعد از گل جرارد پیکه و شادی جنجالی او، درگیری میان بازیکنان دو تیم در زمین شدت گرفت و در ابتدا ساموئل اومتیتی …

حتی لیونل مسی هم درگیر شد!

ورزش سه: مطابق انتظارات، دربی ایالت کاتالونیا با حواشی فراوانی همراه بود. بعد از گل جرارد پیکه و شادی جنجالی او، درگیری میان بازیکنان دو تیم در زمین شدت گرفت و در ابتدا ساموئل اومتیتی …

(image)
حتی لیونل مسی هم درگیر شد!

About