Home » عکس های ورزشی » حاج‌صفی در ترکیب اصلی FSV (عکس)

حاج‌صفی در ترکیب اصلی FSV (عکس)

حاج‌صفی در ترکیب اصلی FSV (عکس)
فرانکفورتی ها با در اختیار داشتن ملی پوش ایرانی خود به مصاف رقیب قدرتمندشان می روند تا با کسب سه امتیاز از مهلکه سقوط فرار کنند.

حاج‌صفی در ترکیب اصلی FSV (عکس)

فرانکفورتی ها با در اختیار داشتن ملی پوش ایرانی خود به مصاف رقیب قدرتمندشان می روند تا با کسب سه امتیاز از مهلکه سقوط فرار کنند.
حاج‌صفی در ترکیب اصلی FSV (عکس)

بک لینک

About