Home » باشگاه خبر ورزشی » جوانگرایی در هیئت مدیره استقلال و پرسپولیس جدی شد/مهدوی کیا و مجیدی گزینه های مدیریتی سرخابی ها

جوانگرایی در هیئت مدیره استقلال و پرسپولیس جدی شد/مهدوی کیا و مجیدی گزینه های مدیریتی سرخابی ها

جوانگرایی در هیئت مدیره استقلال و پرسپولیس جدی شد/مهدوی کیا و مجیدی گزینه های مدیریتی سرخابی ها

بالاترین پست های مدیریتی در هیئت مدیره سرخابی های پایتخت احتمال دارد به ستاره های سال های نچندان دور این تیم ها برسد.

جوانگرایی در هیئت مدیره استقلال و پرسپولیس جدی شد/مهدوی کیا و مجیدی گزینه های مدیریتی سرخابی ها

بالاترین پست های مدیریتی در هیئت مدیره سرخابی های پایتخت احتمال دارد به ستاره های سال های نچندان دور این تیم ها برسد.

(image)
جوانگرایی در هیئت مدیره استقلال و پرسپولیس جدی شد/مهدوی کیا و مجیدی گزینه های مدیریتی سرخابی ها

About