Home » باشگاه خبر ورزشی » جمجمه و مهره گردن پادوانی شکست

جمجمه و مهره گردن پادوانی شکست

جمجمه و مهره گردن پادوانی شکست

پزشک استقلال می گوید مدافع تیمش دچار مصدومیت شدید شده است.

جمجمه و مهره گردن پادوانی شکست

پزشک استقلال می گوید مدافع تیمش دچار مصدومیت شدید شده است.

(image)
جمجمه و مهره گردن پادوانی شکست

About