Home » باشگاه خبر ورزشی » جشن در شهر کشتی؛/ رضا یزدانی به جویبار نرفت (گزارش تصویری)

جشن در شهر کشتی؛/ رضا یزدانی به جویبار نرفت (گزارش تصویری)

جشن در شهر کشتی؛/ رضا یزدانی به جویبار نرفت (گزارش تصویری)
در مراسم استقبال از کشتی گیران جویباری، رضا یزدانی در بین سایر آزادکاران حضور نداشت.

جشن در شهر کشتی؛/ رضا یزدانی به جویبار نرفت (گزارش تصویری)

در مراسم استقبال از کشتی گیران جویباری، رضا یزدانی در بین سایر آزادکاران حضور نداشت.
جشن در شهر کشتی؛/ رضا یزدانی به جویبار نرفت (گزارش تصویری)

دانلود سریال و آهنگ

About