Home » باشگاه خبر ورزشی » جزئیات بدشانسی بزرگ برای ستاره تیم ملی ایران؛ دژاگه جام جهانی را از دست داد؟

جزئیات بدشانسی بزرگ برای ستاره تیم ملی ایران؛ دژاگه جام جهانی را از دست داد؟

جزئیات بدشانسی بزرگ برای ستاره تیم ملی ایران؛ دژاگه جام جهانی را از دست داد؟

میزان دوری دژاگه از میادین مشخص شد.

جزئیات بدشانسی بزرگ برای ستاره تیم ملی ایران؛ دژاگه جام جهانی را از دست داد؟

میزان دوری دژاگه از میادین مشخص شد.

(image)
جزئیات بدشانسی بزرگ برای ستاره تیم ملی ایران؛ دژاگه جام جهانی را از دست داد؟

About