Home » باشگاه خبر ورزشی » جدایی مدافع ترکیه اینتر پیش از انجام بازی رسمی

جدایی مدافع ترکیه اینتر پیش از انجام بازی رسمی

جدایی مدافع ترکیه اینتر پیش از انجام بازی رسمی
به نظر می‌رسد دوران حضور بسیار کوتاه جانر ارکین در اینتر پیش از نقل و انتقالات به پایان خواهد رسید.

جدایی مدافع ترکیه اینتر پیش از انجام بازی رسمی

به نظر می‌رسد دوران حضور بسیار کوتاه جانر ارکین در اینتر پیش از نقل و انتقالات به پایان خواهد رسید.
جدایی مدافع ترکیه اینتر پیش از انجام بازی رسمی

ورزشی

About