Home » باشگاه خبر ورزشی » توئیت‌عجیب‌پسراسطوره‌رئال‌پس‌از‌باخت‌به‌ولفسبورگ

توئیت‌عجیب‌پسراسطوره‌رئال‌پس‌از‌باخت‌به‌ولفسبورگ

توئیت‌عجیب‌پسراسطوره‌رئال‌پس‌از‌باخت‌به‌ولفسبورگ
روبرتو، پسر خوانیتو، اسطوره فقید رئال مادرید، پس از شکست کهکشانی ها در مقابل ولفسبورگ از رسانه ها درخواست کرد تا از بکار بردن عبارت “روح خوانیتو” برای تهییج بازیکنان رئال به جبران شکست خودداری کنند.

توئیت‌عجیب‌پسراسطوره‌رئال‌پس‌از‌باخت‌به‌ولفسبورگ

روبرتو، پسر خوانیتو، اسطوره فقید رئال مادرید، پس از شکست کهکشانی ها در مقابل ولفسبورگ از رسانه ها درخواست کرد تا از بکار بردن عبارت “روح خوانیتو” برای تهییج بازیکنان رئال به جبران شکست خودداری کنند.
توئیت‌عجیب‌پسراسطوره‌رئال‌پس‌از‌باخت‌به‌ولفسبورگ

خرید بک لینک

About