Home » باشگاه خبر ورزشی » تلخ مثل پایان بولت

تلخ مثل پایان بولت

تلخ مثل پایان بولت

خبرگزاری تسنیم: فینال دوی 4 در 100 متر قهرمانی جهان بامداد امروز در ورزشگاه المپیک لندن برگزار شد و تیم های بریتانیا، آمریکا و ژاپن به مقام های اول تا سوم دست یافتند. …

تلخ مثل پایان بولت

خبرگزاری تسنیم: فینال دوی 4 در 100 متر قهرمانی جهان بامداد امروز در ورزشگاه المپیک لندن برگزار شد و تیم های بریتانیا، آمریکا و ژاپن به مقام های اول تا سوم دست یافتند. …

(image)
تلخ مثل پایان بولت

About