Home » باشگاه خبر ورزشی » تعطیلات سه ماهه زمستانی برای لژیونرهای روسی/ بازگشت آزمون، عزت‌الهی و محمدی به ایران

تعطیلات سه ماهه زمستانی برای لژیونرهای روسی/ بازگشت آزمون، عزت‌الهی و محمدی به ایران

تعطیلات سه ماهه زمستانی برای لژیونرهای روسی/ بازگشت آزمون، عزت‌الهی و محمدی به ایران
با فرا رسیدن فصل سرما رقابت های لیگ برتر روسیه با وقفه طولانی مدت نیم فصل تا سه ماه آینده تعطیل خواهد بود.

تعطیلات سه ماهه زمستانی برای لژیونرهای روسی/ بازگشت آزمون، عزت‌الهی و محمدی به ایران

با فرا رسیدن فصل سرما رقابت های لیگ برتر روسیه با وقفه طولانی مدت نیم فصل تا سه ماه آینده تعطیل خواهد بود.
تعطیلات سه ماهه زمستانی برای لژیونرهای روسی/ بازگشت آزمون، عزت‌الهی و محمدی به ایران

About