Home » باشگاه خبر ورزشی » (تصویر) دختری که با اجازه کروش روی نیمکت ایران نشست

(تصویر) دختری که با اجازه کروش روی نیمکت ایران نشست

(تصویر) دختری که با اجازه کروش روی نیمکت ایران نشست

زمان دریافت خبر: سه شنبه ۰۳ فروردین ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۲۵

منبع خبر:

طبقه بندی:

در تمرین امروز کروش برخورد گرمی با پدر و دختری که به آزادی آمده بودند داشت. صبح امروز و در تمرین تیم ملی یک دختر به همراه پدرش به ورزشگاه آزادی رفتند. آنها پارچه نوشته ای را در دست داشتند که در آن از کروش خواسته بودند تا در ایران بماند. این اتفاق در حالی افتاد که کروش به این دختر و پدرش اجازه داد تا روی نیمکت بنشینند و تمرین تیم ملی را تماشا کنند.

(تصویر) دختری که با اجازه کروش روی نیمکت ایران نشست

زمان دریافت خبر: سه شنبه ۰۳ فروردین ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۲۵

منبع خبر:

طبقه بندی:

در تمرین امروز کروش برخورد گرمی با پدر و دختری که به آزادی آمده بودند داشت. صبح امروز و در تمرین تیم ملی یک دختر به همراه پدرش به ورزشگاه آزادی رفتند. آنها پارچه نوشته ای را در دست داشتند که در آن از کروش خواسته بودند تا در ایران بماند. این اتفاق در حالی افتاد که کروش به این دختر و پدرش اجازه داد تا روی نیمکت بنشینند و تمرین تیم ملی را تماشا کنند.

(تصویر) دختری که با اجازه کروش روی نیمکت ایران نشست

کیمیا دانلود

مجله اینترنتی

About