Home » عکس های ورزشی » تصاویر تاسف بار پس از بازی پرسپولیس و ملوان؛ از شکسته شدن دندان یک هوادار تا خرد شدن شیشه های اتومبیل+ عکس

تصاویر تاسف بار پس از بازی پرسپولیس و ملوان؛ از شکسته شدن دندان یک هوادار تا خرد شدن شیشه های اتومبیل+ عکس

تصاویر تاسف بار پس از بازی پرسپولیس و ملوان؛ از شکسته شدن دندان یک هوادار تا خرد شدن شیشه های اتومبیل+ عکس

زمان دریافت خبر: شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۵ ساعت ۲۰:۵۹

منبع خبر:

طبقه بندی:

در پایان دیدار ملوان و پرسپولیس شماری از طرفداران ملوان به هواداران پرسپولیس حمله کرده و آنها را مورد ضرب وشتم قرار دادند. عده ای از این هواداران که از تهران عازم انزلی شده بودند قصد داشتند به سرعت ورزشگاه تختی را ترک کنند که هواداران ملوان به اتومبیل های آنها سنگ پرتاب کرده تا حدی که شیشه های تعدادی از این خودرو ها در اثر پرتاب سنگ شکست. به گزارش تسنیم؛ هواداران پرسپولیس که انتظار چنین اتفاقی را نداشتند، شوکه شده و با صورت های خون آلود و اتومبیل های شیشه شکسته ورزشگاه را ترک کردند.

تصاویر تاسف بار پس از بازی پرسپولیس و ملوان؛ از شکسته شدن دندان یک هوادار تا خرد شدن شیشه های اتومبیل+ عکس

زمان دریافت خبر: شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۵ ساعت ۲۰:۵۹

منبع خبر:

طبقه بندی:

در پایان دیدار ملوان و پرسپولیس شماری از طرفداران ملوان به هواداران پرسپولیس حمله کرده و آنها را مورد ضرب وشتم قرار دادند. عده ای از این هواداران که از تهران عازم انزلی شده بودند قصد داشتند به سرعت ورزشگاه تختی را ترک کنند که هواداران ملوان به اتومبیل های آنها سنگ پرتاب کرده تا حدی که شیشه های تعدادی از این خودرو ها در اثر پرتاب سنگ شکست. به گزارش تسنیم؛ هواداران پرسپولیس که انتظار چنین اتفاقی را نداشتند، شوکه شده و با صورت های خون آلود و اتومبیل های شیشه شکسته ورزشگاه را ترک کردند.

تصاویر تاسف بار پس از بازی پرسپولیس و ملوان؛ از شکسته شدن دندان یک هوادار تا خرد شدن شیشه های اتومبیل+ عکس

فروش بک لینک

About