Home » باشگاه خبر ورزشی » ترکیب سایپا برای دیدار با سپاهان اعلام شد

ترکیب سایپا برای دیدار با سپاهان اعلام شد

ترکیب سایپا برای دیدار با سپاهان اعلام شد
حسین فرکی 11 بازیکن اصلی خود را برای دیدار یک هشتم نهایی جام حذفی اعلام کرد.

ترکیب سایپا برای دیدار با سپاهان اعلام شد

حسین فرکی 11 بازیکن اصلی خود را برای دیدار یک هشتم نهایی جام حذفی اعلام کرد.
ترکیب سایپا برای دیدار با سپاهان اعلام شد

About