Home » باشگاه خبر ورزشی » ترکیب اصلی بازل- آرسنال

ترکیب اصلی بازل- آرسنال

ترکیب اصلی بازل- آرسنال
آرسنال در آخرین دیدارش در مرحله گروهی لیگ قهرمانان، میهمان بازل است.

ترکیب اصلی بازل- آرسنال

آرسنال در آخرین دیدارش در مرحله گروهی لیگ قهرمانان، میهمان بازل است.
ترکیب اصلی بازل- آرسنال

About