Home » باشگاه خبر ورزشی » بیانیه وزارت ورزش در مورد شجاعی و حاج صفی

بیانیه وزارت ورزش در مورد شجاعی و حاج صفی

بیانیه وزارت ورزش در مورد شجاعی و حاج صفی

خبرگزاری میزان- وزارت ورزش و جوانان در پی اخبار منتشره در مورد حضور دو ورزشکار ایرانی شاغل در یکی از تیم های اروپایی مقابل تیمی از رژیم صهیونیستی اعلام کرد.

بیانیه وزارت ورزش در مورد شجاعی و حاج صفی

خبرگزاری میزان- وزارت ورزش و جوانان در پی اخبار منتشره در مورد حضور دو ورزشکار ایرانی شاغل در یکی از تیم های اروپایی مقابل تیمی از رژیم صهیونیستی اعلام کرد.

(image)
بیانیه وزارت ورزش در مورد شجاعی و حاج صفی

About