Home » باشگاه خبر ورزشی » بیانیه فدراسیون کبدی درباره مربیِ روسری پوش

بیانیه فدراسیون کبدی درباره مربیِ روسری پوش

بیانیه فدراسیون کبدی درباره مربیِ روسری پوش

ایسنا: فدراسیون کبدی در خصوص اشتباه مربی تیم تایلند در مسابقات کبدی قهرمانی آسیا بیانیه ای صادر کرد. متن کامل بیانیه فدراسیون کبدی به این شرح است: “ایرانی هستیم و زنده به ارزش های اسلامی” …

بیانیه فدراسیون کبدی درباره مربیِ روسری پوش

ایسنا: فدراسیون کبدی در خصوص اشتباه مربی تیم تایلند در مسابقات کبدی قهرمانی آسیا بیانیه ای صادر کرد. متن کامل بیانیه فدراسیون کبدی به این شرح است: “ایرانی هستیم و زنده به ارزش های اسلامی” …

(image)
بیانیه فدراسیون کبدی درباره مربیِ روسری پوش

About