Home » باشگاه خبر ورزشی » بیانیه صلح آمیز کانون هواداران تراکتورسازی

بیانیه صلح آمیز کانون هواداران تراکتورسازی

بیانیه صلح آمیز کانون هواداران تراکتورسازی

خبرگزاری فارس: کانون هواداران باشگاه تراکتورسازی بعد از اتفاقات رخ داده در فردوگاه تبریز بیانیه صادر کرد. امروزازطریق بعضی کانالها وگروهها در دنیای مجازی مطلع شدیم تعداد انگشت شماری افرادخودسر که هویت شان برای …

بیانیه صلح آمیز کانون هواداران تراکتورسازی

خبرگزاری فارس: کانون هواداران باشگاه تراکتورسازی بعد از اتفاقات رخ داده در فردوگاه تبریز بیانیه صادر کرد. امروزازطریق بعضی کانالها وگروهها در دنیای مجازی مطلع شدیم تعداد انگشت شماری افرادخودسر که هویت شان برای …

(image)
بیانیه صلح آمیز کانون هواداران تراکتورسازی

About