Home » باشگاه خبر ورزشی » بوعذار: قهرمانی نفت دور از دسترس نیست

بوعذار: قهرمانی نفت دور از دسترس نیست

بوعذار: قهرمانی نفت دور از دسترس نیست
بوعذار می گوید خوشحال است در اولین بازی اش پس از مصدومیت تک پاس گل پیروزی بخش تیمش را داده است.

بوعذار: قهرمانی نفت دور از دسترس نیست

بوعذار می گوید خوشحال است در اولین بازی اش پس از مصدومیت تک پاس گل پیروزی بخش تیمش را داده است.
بوعذار: قهرمانی نفت دور از دسترس نیست

خرید بک لینک

About