Home » باشگاه خبر ورزشی » برد قاطع آسمان خراش ها در شب خاص آزادی

برد قاطع آسمان خراش ها در شب خاص آزادی

برد قاطع آسمان خراش ها در شب خاص آزادی

تیم ملی بسکتبال ایران در چهارمین بازی خود از انتخابی جام جهانی سومین پیروزی اش را کسب کرد.

برد قاطع آسمان خراش ها در شب خاص آزادی

تیم ملی بسکتبال ایران در چهارمین بازی خود از انتخابی جام جهانی سومین پیروزی اش را کسب کرد.

(image)
برد قاطع آسمان خراش ها در شب خاص آزادی

About