Home » باشگاه خبر ورزشی » برخی شوخی‌های بی‌مزه‌ای با مظلومی می‌کنند/ افشارزاده: پرسپولیس را می‌بریم

برخی شوخی‌های بی‌مزه‌ای با مظلومی می‌کنند/ افشارزاده: پرسپولیس را می‌بریم

برخی شوخی‌های بی‌مزه‌ای با مظلومی می‌کنند/ افشارزاده: پرسپولیس را می‌بریم
سرپرست باشگاه استقلال گفت:برخی شوخی‌های بی‌مزه می‌کنند در صورتی که من همیشه حامی مربیان تیمم هستم.

برخی شوخی‌های بی‌مزه‌ای با مظلومی می‌کنند/ افشارزاده: پرسپولیس را می‌بریم

سرپرست باشگاه استقلال گفت:برخی شوخی‌های بی‌مزه می‌کنند در صورتی که من همیشه حامی مربیان تیمم هستم.
برخی شوخی‌های بی‌مزه‌ای با مظلومی می‌کنند/ افشارزاده: پرسپولیس را می‌بریم

فروش بک لینک

About