Home » باشگاه خبر ورزشی » برای حیثیت ایران و استقلال می‌جنگم/ افشارزاده: با توزی تسویه کردیم؛ این هزار بار!

برای حیثیت ایران و استقلال می‌جنگم/ افشارزاده: با توزی تسویه کردیم؛ این هزار بار!

برای حیثیت ایران و استقلال می‌جنگم/ افشارزاده: با توزی تسویه کردیم؛ این هزار بار!
سرپرست باشگاه استقلال از اخباری که پیرامون ماجرای رودریگو توزی و کسر امتیاز از باشگاه استقلال به راه افتاد حسابی دلخور و نارحت بود.

برای حیثیت ایران و استقلال می‌جنگم/ افشارزاده: با توزی تسویه کردیم؛ این هزار بار!

سرپرست باشگاه استقلال از اخباری که پیرامون ماجرای رودریگو توزی و کسر امتیاز از باشگاه استقلال به راه افتاد حسابی دلخور و نارحت بود.
برای حیثیت ایران و استقلال می‌جنگم/ افشارزاده: با توزی تسویه کردیم؛ این هزار بار!

خرید بک لینک

About