Home » باشگاه خبر ورزشی » برای حضور در انتخابی المپیک؛/ لوزانو و حذف یک بازیکن دیگر از تیم ملی

برای حضور در انتخابی المپیک؛/ لوزانو و حذف یک بازیکن دیگر از تیم ملی

برای حضور در انتخابی المپیک؛/ لوزانو و حذف یک بازیکن دیگر از تیم ملی
علیرضا بهبودی پاسور ملی پوش با تصمیم لوزانو از لیست ایران برای حضور در مسابقات انتخابی المپیک کنار گذاشته شد تا ترکیب معروف و مهدوی حفظ شود.

برای حضور در انتخابی المپیک؛/ لوزانو و حذف یک بازیکن دیگر از تیم ملی

علیرضا بهبودی پاسور ملی پوش با تصمیم لوزانو از لیست ایران برای حضور در مسابقات انتخابی المپیک کنار گذاشته شد تا ترکیب معروف و مهدوی حفظ شود.
برای حضور در انتخابی المپیک؛/ لوزانو و حذف یک بازیکن دیگر از تیم ملی

پسورد نود 32

دانلود فیلم جدید

About