Home » باشگاه خبر ورزشی » برابری زیدان با رکورد تاریخی مورینیو

برابری زیدان با رکورد تاریخی مورینیو

برابری زیدان با رکورد تاریخی مورینیو
با گل لحظات پایانی سرخیو راموس برابر بارسلونا، رئال مادرید تحت هدایت زیدان به رکورد فوق العاده رئال دوران مورینیو رسید.

برابری زیدان با رکورد تاریخی مورینیو

با گل لحظات پایانی سرخیو راموس برابر بارسلونا، رئال مادرید تحت هدایت زیدان به رکورد فوق العاده رئال دوران مورینیو رسید.
برابری زیدان با رکورد تاریخی مورینیو

About