Home » باشگاه خبر ورزشی » ببر تا صعود کنی/ پیش بازی ذوب آهن – بنیادکار

ببر تا صعود کنی/ پیش بازی ذوب آهن – بنیادکار

ببر تا صعود کنی/ پیش بازی ذوب آهن – بنیادکار
نماینده دوم ایران در لیگ قهرمانان آسیا امشب در حالی بازی برگشت با حریف ازبک را برگزار می کند که امیدوار است از شوک شکست سنگین در تبریز خارج شده باشد.

ببر تا صعود کنی/ پیش بازی ذوب آهن – بنیادکار

نماینده دوم ایران در لیگ قهرمانان آسیا امشب در حالی بازی برگشت با حریف ازبک را برگزار می کند که امیدوار است از شوک شکست سنگین در تبریز خارج شده باشد.
ببر تا صعود کنی/ پیش بازی ذوب آهن – بنیادکار

بک لینک

About