Home » اخبار جام باشگاه ها » باشگاه مشهدی تهدید به کناره گیری از لیگ برتر کرد

باشگاه مشهدی تهدید به کناره گیری از لیگ برتر کرد

باشگاه مشهدی تهدید به کناره گیری از لیگ برتر کرد

باشگاه مشکی پوشان در پی بروز برخی مسائل تهدید به کناره گیری از لیگ برتر کرد. به گزارش تابناک ورزشی، در خبرها آمده بود که کمیته اخلاق اعلام کرده در صورت ادامه همکاری علی عباسی مدیرعامل باشگاه مشکی پوشان از بازی های …

باشگاه مشهدی تهدید به کناره گیری از لیگ برتر کرد

باشگاه مشکی پوشان در پی بروز برخی مسائل تهدید به کناره گیری از لیگ برتر کرد. به گزارش تابناک ورزشی، در خبرها آمده بود که کمیته اخلاق اعلام کرده در صورت ادامه همکاری علی عباسی مدیرعامل باشگاه مشکی پوشان از بازی های …

(image)
باشگاه مشهدی تهدید به کناره گیری از لیگ برتر کرد

About