Home » باشگاه خبر ورزشی » باز هم امید عالیشاه و پاس گل

باز هم امید عالیشاه و پاس گل

باز هم امید عالیشاه و پاس گل
امید عالیشاه بار دیگر در نقش پاسور برای تیمش ظاهر شد و موفق شد پاس گل تساوی پرسپولیس برابر سیاه جامگان را مهیا کند.

باز هم امید عالیشاه و پاس گل

امید عالیشاه بار دیگر در نقش پاسور برای تیمش ظاهر شد و موفق شد پاس گل تساوی پرسپولیس برابر سیاه جامگان را مهیا کند.
باز هم امید عالیشاه و پاس گل

بک لینک

About