Home » باشگاه خبر ورزشی » بازیکن سابق یوونتوس و اینتر در راه استقلال

بازیکن سابق یوونتوس و اینتر در راه استقلال

بازیکن سابق یوونتوس و اینتر در راه استقلال

مهاجم سنگالی سابق دو باشگاه اینتر و یوونتوس آخرین هدف استقلال است.

بازیکن سابق یوونتوس و اینتر در راه استقلال

مهاجم سنگالی سابق دو باشگاه اینتر و یوونتوس آخرین هدف استقلال است.

(image)
بازیکن سابق یوونتوس و اینتر در راه استقلال

About