Home » باشگاه خبر ورزشی » بازیکن سابق امپولی برای قرارداد با استقلال وارد تهران شد/ مهاجم 5 میلیاردی در تیم شفر؟

بازیکن سابق امپولی برای قرارداد با استقلال وارد تهران شد/ مهاجم 5 میلیاردی در تیم شفر؟

بازیکن سابق امپولی برای قرارداد با استقلال وارد تهران شد/ مهاجم 5 میلیاردی در تیم شفر؟

مهاجم سنگالی مدنظر مدیران استقلال برای عقد قرارداد با آبی ها وارد تهران شد.

بازیکن سابق امپولی برای قرارداد با استقلال وارد تهران شد/ مهاجم 5 میلیاردی در تیم شفر؟

مهاجم سنگالی مدنظر مدیران استقلال برای عقد قرارداد با آبی ها وارد تهران شد.

بازیکن سابق امپولی برای قرارداد با استقلال وارد تهران شد/ مهاجم 5 میلیاردی در تیم شفر؟

About