Home » باشگاه خبر ورزشی » بازگشت کروس و موراتا به ترکیب رئال مادرید

بازگشت کروس و موراتا به ترکیب رئال مادرید

بازگشت کروس و موراتا به ترکیب رئال مادرید
تونی کروس و آلوارو موراتا، دو ستاره مصدوم رئال مادرید از این به بعد می توانند در ترکیب کهکشانی ها قرار بگیرند.

بازگشت کروس و موراتا به ترکیب رئال مادرید

تونی کروس و آلوارو موراتا، دو ستاره مصدوم رئال مادرید از این به بعد می توانند در ترکیب کهکشانی ها قرار بگیرند.
بازگشت کروس و موراتا به ترکیب رئال مادرید

About